Släktforskning

Min kvinnolinje i bilder

Eftersom det inte blev några bilder igår så blir det några extra idag:

Jag, mamma och mormor sommaren 1989.

Idag vill jag fira mina anmödrar, och så här i efterhand tacka dem för allt de gett mig.

Jag tror att det är viktigt att tänka på vad vi faktiskt fått av dem som gått före oss, dem vi forskar på. De är så mycket mer än namn i våra datorer och flikar i våra pärmar. De är de som gett oss liv!

Kvinnorna är (i alla fall enligt forskningen) oftast kulturbärarna i familjen. De är de som håller på familjetraditionerna och för kunskapen och erfarenheterna vidare. Jag vet att jag generaliserar, och att det finns undantag, men min bild av det är att det varit så genom generationerna. Kanske är det också så för att kvinnan har haft större ansvar för hemmet och därigenom varit dess projektledare och därför haft ansvar för traditionerna som är kopplade till hemmet.

Mormor Elsie f. Landgren g. Pettersson 1921-1996. Bild från 1943.
Mormors mor Hildur f. Kilman g. Landgren 1884-1961.
Justina f. Johannesdotter g. Kilman 1849-1939.
På baksidan bilden står det: “Vardagsbestyr Justina Kihlman Göteborg 22/6 1935”

Jag har inga fler bilder av på min “direkta kvinnolinje” men jag har namn!

Justinas mamma hette Inger Svensdotter. Hon levde 1822-1898 i Forshälla och Västerlanda.
Hennes mamma hette Johanna Andersdotter. Hon levde 1784-? Hon föddes i Resteröd och flyttade sen till Forshälla. Men hennes liv har jag inte helt kunnat spåra.

Saknar du bilder på släktingar? Kolla i Svenskt porträttarkiv! Tyvärr finns där mer män än kvinnor, även det en jämnställdhetsfråga. Ska nog sätta mig och lägga in dessa bilder där idag, för att jämna ut statistiken lite…

Allt gott!

PS. Skriv upp dig på nyhetsbrevet!

One thought on “Min kvinnolinje i bilder

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *