Släktforska! Släktforskning

Släktforskning som detektivarbete – Chris Bingefors

Det här är andra avsnittet av podden Släktforska!

Chris berättar om Släktforskning som detektivarbete och något som hon kallar “dammsugarmetoden”. Hon berättar att det är en metod som används inom mikrohistoria, en underkategori till ämnet historia, där man studerar vanliga människor och inte kungar och sånt.

Foto av Anna Shvets pu00e5 Pexels.com Det är alltså inte en bild av Chris.

Vilka verktyg/sajter använder du, Chris?

  • Google!
  • Domböcker på ArkivDigital och landsarkiv/riksarkiv. Ibland finns hela släktutredningar i domböckerna eftersom släktingar kunde ha förtur när en gård skulle säljas.
  • Register som går att köpa på släktforskardagar och liknande samlingar, och annars på Rötterbokhandeln och hos lokala släktforskarföreningar.
  • Bygdeböcker etc.
  • FamilySearch

Jobba med hypoteser testa, forska, anta eller förkasta hypotesen utifrån det du forskar fram.

Vill du läsa mer av Chris material så kan du läsa hennes inlägg på Rötterbloggen.

Andra spelare: AnchorGoogle Podcasts Overcast Pocket Cast Radio Public SpotifyApple Podcast RSS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *